Er det kirkekaffe i dag?
Er det kirkekaffe i dag?

Vi trenger litt hjelp til det...

Menighetsrådet har satt som mål at vi skal kunne tilby kirkekaffe/måltid i tilknytning til hver gudstjeneste. Det er mange i menigheten som setter pris på det sosiale fellesskapet ved kirkekaffen. Skal vi få dette til er vi avhengig av at flere påtar seg denne oppgaven. Minimum to stykker samarbeider.  Man setter opp bord og stoler. Vanligvis tar folk med seg noe bakst hjemmefra til kirkekaffen, men det kan også gjøres enklere, f.eks. ved å servere frukt og kjeks. Man koker kaffe, te og det serveres saft og vann. Etterpå rydder man rommet.

 

Hvis du har spørsmål om hva det innebærer å være medhjelper ved kirke-

kaffen eller ønsker å melde deg til tjeneste, så kan du ta kontakt med diakon Kjerstin-Marie Vereide på tlf.nr. 55 59 71 15 eller bruk E-postadressen: kv587@kirken.no.

 

NB! Dette er en oppgave som med fordel kan utføres av både kvinner og menn. Ektepar kan gjerne utføre denne tjenesten sammen, det har vi flere gode eksempler på!