KIRKESKYSS, SJÅFØR
KIRKESKYSS, SJÅFØR

Noen trenger skyss!  Kan du være sjåfør?

KIRKESKYSS I SKJOLD

Innimellom får jeg spørsmål om menigheten har kirkeskyss. Da er det gjerne ikke for seg selv de spør, men for å vite om det er en mulighet for andre. Jeg har da svart at vi har nok ikke det, men hvis jeg får vite hvem som kunne trenge skyss, så vil jeg prøve å ordne det.

Som diakon synes jeg det ville være fint om Skjold menighet kunne legge til rette for kirkeskyss, slik at vi kan tilby hjelp når mennesker har problem med å komme seg frem på egenhånd. Hvis vi mener at alle er velkommen til kirken, så kan dette være en fin måte å vise at vi bryr oss. Jeg vet at det allerede enkeltpersoner som tilbyr andre skyss til gudstjenester og ulike arrangementer i kirken. For en del mennesker er det en høy terskel å spørre om å få sitte på med andre. Hvis vi har en liste med villige sjåfører, så tror jeg at det kan være lettere å ta kontakt. Enkelte av passasjerene trenger nok en støttende hånd på vei inn i kirken og ville gjerne sette pris på å ha noen å sitte sammen med på arrangementet.

Kunne du tenke deg å gjøre tjeneste som sjåfør til gudstjenester eller andre arrangementer i Skjold kirke? Eller kanskje du har spørsmål eller synspunkter? Da bes du kontakte diakon Kjerstin-Marie Vereide på telefon 55 59 71 15 eller E-post: kv587@kirken.no