Ansatte og Menighetsråd

Administrasjonsleder Marita Børve
Telefon: 55 59 71 12
E-post: mb598@kirken.no
skjold.menighet@bergen.kirken.no

Kontordager: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. 09:00-15:00

Fungerende sogneprest Gunnar Erstad
Telefon arb. 55 59 71 14
E-post: ge853@kirken.no

Kapellanvikar Eiel Holten
Telefon arb 55 59 71 13
e-post: eh445@kirken.no

Kateket (vikar) Margrete Stordal
Telefon: 55 59 71 11

E-post: ms488@kirken.no

Diakon Kjerstin-Marie Vereide
Telefon arb.: 55 59 71 15
E-post: kv587@kirken.no

Kantor Guro Rotevatn Buder
Telefon arb. 55 59 71 16
Telefon prv. 41 20 51 27
gb454@kirken.no

Menighetspedagog og frivillighetskoordinator Janne Torvestad
Telefon: 55 59 71 17
E-post: jt953@kirken.no

Kirketjener  Joana Vaitke
Telefon: 55 59 71 18
E-post: jv694@kirken.no

 

 

Menighetsråd

Eiel Holten
eiel.holten@gmail.com   
90602464   
Leder, Arbeidsutvalg

Bjørn Skaar
bjskaar2@online.no   
95908362   
Nestleder, Arbeidsutvalg, økonomiutvalet

Asbjørn Valen 
asbjorn.valen@gmail.com    
90879969   
Arbeidsutvalg, BKF rep (vara gudstenesteutval)
 
Andreas Maurstad 
andreas_maurstad@hotmail.com  
91156691   
Misjonsutvalet, trusopplærigsutval
 
Anita Bjørndal 
anita@mangerud.net   
92854827   
Diakoniut, Kirkensnødhjelp kontakt
 
Lisbeth Aulin
lisbeth.aulin@hfk.no    
90 47 77 49   
Kulturutvalet
 
Marit Breivik
Marit.Breivik@hib.no   
48211147   
Gudstenesteutvalet, vara BKF
 
Synnøve Flotve
seflotve@online.no;   
41450485   
Trusopplæringsutvalet
 
Terje Haram
terje.haram@bergen.kommune.no   
90945045   
Kulturutvalet
 
Turid Mueller
turidmueller@live.no   
95159022
    

Karstein Angelvik Raa
karangra@gmail.com 
91561149   
Menighetsblad

Terje Dale
te-dal2@online.no   
90922215   
Diakoniutvalet

Kåre Bergesen
kaareberg43@outlook.com   
41552170   
Økonomiutval, husstyret
 
Jorunn Stige
jorunn.stige@gmail.com   
41227897   
Kirkens SOS rep  


Gunnar Erstad
Telefon arb. 55 59 71 14
E-post: ge853@kirken.no

Arbeidsutvalg
 
Marita Børve
mb598@kirken.no     
48198314   
sekretær, Arbeidsutvalg, økonomiutv, bibelkontakt